Crimestreets.nl

Team

Op deze pagina staat een overzicht van de mensen die dit spel beheren en verzorgen. Deze mensen hebben meer mogelijkheden dan normale accounts.

De groepen zijn ingedeeld in verschillende teamniveau's:
Admin - Hulp Admin - Ontwikkelaar - Forum mod

Mochten er problemen zijn, neem dan contact op door een teamlid een bericht te sturen.
# Login Type Stuur bericht
Het is niet aangeraden om verzoeken tot het versterken van het team naar ons te sturen.
Wij zullen, mochten wij versterkingen in het team nodig hebben, zelf wel contact opnemen.